דף הבית » תקנון

תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר Stick Decor

כל רכישה באתר מאשרת את הסכמתך לתקנון זה ולכן מומלץ לקרוא אותו טרם ביצוע רכישת המוצרים .

        1. מבוא:

 • ברוכים הבאים לאתר  https://www.stickdecor.co.il/  (להלן: "האתר"), מופעל על ידי "סטיק דקור"  ע.מ 38038683 (להלן: " מפעילת האתר").

 • האתר מציג ו/או מוכר טפטים ומדבקות קיר לדלתות, חדרי ילדים, חדרי שינה, סלון וכו'.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא יהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

 • מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

 

 1. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

 • תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש. 1. מסירת פרטים בעת רכישה באתר:

 • רכישה דרך  האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני, , פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.

 • השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה. 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

 • מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של הפריטים המוצעים על ידי מפעילת האתר  באמצעות האינטרנט.

 • כל משתמשת רשאית להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוחה במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

 • המשתמשת הינה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או PAY PAL או בהעברה בנקאית. עסקאות באשראי  לאחר אישורן ע"י חברת האשראי בלבד.

 • עמלות סליקה של חברות האשראי ו/או PAY PAL יחולו על המשתמשת בלבד.

 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת מפעילת האתר  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.  

 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 

 1. ביצוע הזמנות באתר:

 • הפריטים הנמכרים באתר הינם טפטים ומדבקות בעיצובי מפעילת האתר.

 • על המשתמש לבחור עיצוב, צבע וגודל.

 • המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי המוצרים אינם זמינים במלאי וכי כל הזמנה שתבוצע על ידו הינה הזמנה אשר מפעילת האתר מדפיסה ומייצרת במיוחד עבורו.

 • בעסקאות המשולמות באשראי השלמת הרכישה מותנית רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי. לאחר האישור ישלח אישור הזמנה עם פרטי ההזמנה למייל הלקוח .  

 • בעסקאות המשולמות בהעברה בנקאית, השלמת הרכישה מותנית רק לאחר קבלת התשלום בפועל לחשבונה של מפעילת האתר.  לאחר קבלת התשלום ישלח אישור הזמנה עם פרטי ההזמנה למייל הלקוח .

 • על הלקוח לקרוא מייל זה בעיון ולוודא שהפרטים שהוזנו תקינים וכי המוצרים שהוזמנו תואמים את בקשת הלקוח - בחירת העיצוב , גודל המוצר, צבעו וכל תוספותיו כיוצא בהם . במידה והלקוח לא קיבל את המייל יש לבדוק בספאם .

 • על הלקוח להזין את הגודל ו/או המידות הנכונות וכמו כן כל נתון אחר בנוגע לפריט, במידה וחלה טעות ויצור הפריט החל, למשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך למפעילת האתר והוא יחויב במלוא סכום ההזמנה.  האחריות להזנת הנתונים נכונים ומדויקים חלה על המשתמש בלבד.

 • באם התקבל סירוב מחברת האשראי מפעילת האתר תעדכן את הלקוח במייל או טלפונית .

 • ניתן לבצע הזמנה באמצעות מסירת אמצעי תשלום טלפונית, לאחר הזנת כל פרטי העסקה תיבחר האופציה ״רכישה טלפונית ״ באתר ויישלח ללקוח מייל המאמת את כל פרטי הזמנתו. הלקוח או מפעילת האתר יצרו קשר עם פרטי הלקוח לצורך לקיחת אמצעי תשלום.

 • בכל מקרה אם לא נתקבל אישור הזמנה במייל, ההזמנה אינה תקפה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך למפעילת האתר. על המשתמש לוודא כי אישור ההזמנה נשלח אליו.

 • מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון הטפטים ו/או המדבקות ו/או העיצובים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהפריטים ברשימת הפריטים או להוציא איזה מהפריטים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מובהר בזאת, כי אופן הצגת הפריטים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

 • יובהר כי תמונות הפריטים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.

 • מחירי הפריטים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהפריטים המופיעים באתר לאחר בחירת הגודל והצבע. המחירים באתר כוללים מע"מ.

 • מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי הפריטים לפני תום הליך בחירת הפריטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת הפריטים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 • פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 • במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוחה  לא ימצא פריט אחר, תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר לו.

 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

 

 1. שעות הפעילות ברכישה באתר:

 • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

 • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה'  בין השעות : 09:00 עד 18:00 ובימי ו' החל מהשעה 09:00 עד 14:00

 • מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

 

 1. משלוחים:

 • שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים  באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

 • המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.

 • יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 • אספקת פריטים  שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים  כאמור.

 • ניתן יהיה לאסוף את הפריטים (ללא עלות דמי  משלוח) תוך 1-2 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה בכתובת : מרח׳ נחום גולדמן 8 , תל אביב ( ליד כיכר השעון ביפו ) , בשעות הפתיחה המופיעות באתר ובתיאום מראש.

 • משלוח עד הבית הינו בעלות של 30 ש"ח או חינם בקנייה מעל 300 ש"ח, זמן האספקה הינו עד 2-5 ימי עסקים.  

 • משלוח מהיר לערים מרכזיות בעלות של 50 ש"ח ,זמן האספקה הינו עד 2-3 ימי עסקים.  

 • הזמנות אשר התקבלו במערכת לאחר השעה 12:00 בצהריים, ייחשבו כהזמנות אשר בוצעו ביום עסקים הבא ותצאנה ביום שלמחרת.

 • עיכובים באספקת הפריטים  אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג' כגון : חברות שילוח למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.

 • יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחויות מעבר לזמן האספקה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.

 • דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 • הפריטים  הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר שלא לספק פריטים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מובהר כי חברת השליחויות תתאם מועד לאספקה עם הלקוח, למפעילת האתר אין שליטה על כך ולא תהיה לה אחריות לתיאום האספקה בין חברת השליחויות ללקוח.

 • מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל הפריטים  בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל הפריטים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל הפריטים  בהזמנה ולמזמינה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי רשת מפעילת האתר לא יחויב.

 • מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין לאספקה, מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה.

 • מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת הפריט החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, מפעילת האתר  לא תספק את הפריט והלקוח לא יחויב.

 • מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים , לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שהוזן  הזמנת הפריטים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 • במשלוח הפריטים  בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

 • מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר הפריטים  הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.

 • אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

 

 1. החזרת פריטים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:

 • ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה  ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר אינו אפשרי מכיוון  שהפריטים אינם מהמלאי והוזמנו לפי הזמנה מיוחדת. מפעילת האתר מייצרת את הפריטים עפ"י הזמנות, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם בפריט שמקורו במפעילת האתר. כל האמור לעיל הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב פריטים  פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.

 • במקרה שיתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

 • ניתן להחליף פריט בשל פגם שמקורו במפעילת האתר כל עוד לא הודבק ו/או לא נעשה בו שימוש והינו חדש לחלוטין, ללא כל סימני שימוש. במידה ובוצעה הדבקה הלקוח לא יוכל לטעון לפגם שמקורו במפעילת האתר ולא נתן יהיה להחליף את הפריט ו/או לקבל החזר כספי בגינו.

 • מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

 • כמו כן מפעילת האתר תהא רשאית לבטל את ההזמנה במידה שתחול טעות  בתיאור הפריט ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת הפריט או בכל נתון אחר.

 • במידה ומפעילת האתר תאשר ביטול עסקה באופן חריג יחוייב הלקוח בעמלת ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה  או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. ובנוסף ניכוי של עלות המשלוח על סך של 30 ש״ח . 
 1. אחריות:

 • מפעילת האתר מתחייבת לשלוח את המוצר ללקוח כאשר הוא תקין לשימוש.

 • האחריות תינתן אך ורק במידה והתקנה של המוצר בוצעה על ידי מתקין מטעם מפעילת האתר ,  האחריות הינה ל – 12 חודשים בגין דהיית המוצר ו/או בגין התקנה לא תקינה.

 • למען הסר ספק, לא תינתן אחריות על התקנת המוצר על הקיר ע"י הלקוח ו/או מתקין שאינו מטעם מפעילת האתר, במידה והפריט הותקן ו/או הודבק באופן עקום ו/או  לא ישר למפעילת האתר לא תהיה אחריות ואין באפשרותה לתקן זאת.

 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לקיר בהסרת הטפט ממנו לרבות השארת דבק על הקיר או קילוף הצבע מהקיר.

 • הדבקת המוצר תעשה על קיר צבוע בצבע אקרילי או פלסטיק בלבד ,  אין להדביק את המוצר על קיר סיד.

 • יש לקרוא טרם ההתקנה להסתכל בהוראות השימוש שהגיעו יחד עם המוצר ולפעול בהתאם .

 • טרם התקנת המוצר לוודא שהקיר נקי ולא מאובק ומומלץ להעביר מטלית לניקוי של אבק .  

 • האחריות תקפה כל עוד לא נגרם נזק מכוח עליון, בעל חיים או לחלופין בוצע קרע מכוון במוצר.

 • מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.

 • האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 • מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול מקורו במפעילת האתר ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 • המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מידות וכיוצ"ב.

 • בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.

 • התמונות הינן להמחשה בלבד. מפעילת האתר  לא תהיה אחראית לפער סביר בין הצגת הפריטים באתר לבין הפריט בפועל.

 • ייתכנו הבדלי גוון סבירים בין המוצג במחשב המשתמש לבין הגוון של הפריט בפועל.

 • ניתן לבקש הדפסת דוגמא ולהגיע לראות את הפריט בפועל במדבקת טפט קטנה .

 • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

 • הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 

 1. מבצעי מכירות:

 • מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

 • במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

 • מבצעים וקופונים רלוונטיים לפריטים המוצעים באתר, למעט אלו שכבר נמצאים ב- SALE, אין כפל הנחות.

 

 1. קישורים והפניות באתר:

 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").

 • אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

 • מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

 • מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 1. הפסקת שימוש ושיפוי:

 • מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמשת בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלה בקשר עם מקרים כאמור.

 

 1. המחאת זכויות וחובות

 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

 1. שימושים אסורים:

 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

 • המשתמש אינן רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובי הפריטים, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

 • אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

 • האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל יהווה עילה לתביעה עפ"י החוק,  והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

ברירת הדין ומקום שיפוט

 • על תנאי התקשרות אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 • כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר תתברר בבית המשפט בתל אביב בלבד.

 

 1. יצירת קשר:

 • אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפנייתכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בטלפון 03-5715073 או במייל info@stickdecor.co.il .

 

 

המלצות נוספות עבורך:
נקודות חלביותנקודות חלביות
נקודות חלביות
289 ₪
טפט תלת מימדי קוביות דמקהטפט תלת מימדי קוביות דמקה
טפט תלת מימדי קוביות דמקה
120 ₪
זוג פרפריםזוג פרפרים
זוג פרפרים
29 ₪